معرفی کتاب
 

تازه‌های انتشارات دنیای اقتصاد

چاپ اول: ۱۳۹۵

دعوت به جامعه‌شناسی

تألیف: زهره روحی

۱۷۶ص ـ ۱۲۰۰۰ تومان

از نگاه جامعه‌شناس، صرف نظر از رفتارهای غریزی صیانت نفس، هر آنچه به نام فکر و تعقل، درک و احساس و بالاخره تعبیر و تغییر می‌شناسیم، همگی نیازمند الگو، ساختار و شرایط اجتماعی خاص برای نهادینه کردن خود هستند. این کتاب در پانزده گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش‌های جامعه‌شناختی پی‌یر بوردیو در باب جوانی آغاز می‌شود و پس از طرح آرای جامعه‌شناسان بزرگ دیگر، با سخن بوردیو درباره «وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی» پایان می‌یابد. عناوین این

۱۵ گفتار عبارت است از:

بحث اول: «جوانی» از نگاه پی‌یر بوردیو؛ بحث دوم: «اعتماد» با نگاهی به نظریه آنتونی گیدنز؛ بحث سوم: «بی‌توجهی مدنی» و فضای اینترنتی با نگاهی به نظریه زیمل؛ بحث چهارم: «آزادی روابط صمیمانه» با نگاهی به نظریه گیدنز؛ بحث پنجم: کنش متقابل نمادین؛ بحث ششم: «نظریه نمایشی» با نگاهی به رهیافت ارونیگ گافمن درباره «خود»؛ بحث هفتم: روش‌شناسی مردم‌نگار؛

بحث هشتم: مفاهیم «کار»،

«از خود بیگانگی» و «هستی اجتماعی» با نگاهی به اندیشه کارل مارکس؛ بحث نهم: «تقسیم کار اجتماعی» و «نظم اجتماعی» با توجه به نظریه دورکیم؛

بحث دهم: تبیین مفاهیم «تنش بین ارزش‌ها»، «اخلاق مسئولیتی» و «اخلاق عقیدتی» با نگاهی به اندیشه مارکس وبر؛ بحث یازدهم: «نظم اجتماعی چگونه ممکن می‌شود؟» با نگاهی به اندیشه تاکوت پارسونز؛ بحث دوازدهم: «ساختارگرایی» با نگاهی به نظریات لویی آلتوسر؛ بحث سیزدهم: «ساخت‌یابی» با نگاهی به نظریه آنتونی گیدنز؛ بحث چهاردهم: «تفاهم» و «کنش ارتباطِی» با نگاهی به نظریه‌ هابرماس؛ بحث پانزدهم: «وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی» با نگاهی به نظریات پی‌یر بوردیو

معمای هابرماس

لاسه توماسن

ترجمه: محمدرضا غلامی

چاپ اول: ۱۳۹۵

۲۳۲ص ـ ۱۵هزار تومان

این کتاب درباره قانون و دمکراسی است و به این موضوع می‌پردازد که چه عاملی به قانون، مشروعیت می‌بخشد. دغدغه کتاب، این سؤال است که پیروی از قانون، برای خود قانون است یا به سبب ترس از تلافی ناشی از قانون‌شکنی؟ کتاب حاضر به مباحث برابری و آزادی در فلسفه و نظریه قانونی و سیاسی می‌پردازد. چه زمانی می‌توان گفت که شهروندان آزادند و با برابری از این آزادی لذت می‌برند؟ آزادبودن به چه معناست؟ و سؤالاتی از این دست. در انتهای هر فصل، با آثار هابرماس و نیز کتابهایی که به معرفی آثارش می‌پردازند ذکر شده. این کتاب به منزله نخستین گام در مطالعة افکار اوست و مهمترین موضوعات مطرح شده در آثار هابرماس و نیز مهمترین جنبه‌های آن موضوعات را در برمی‌گیرد.

زنان و رشد اقتصادی

بررسی رابطه تبعیض جنسیتی با رشد اقتصادی در کشورهای فقیر

تألیف: سپیده کاوه

۱۳۵ص ـ ۱۰هزار تومان

تبعیض جنسیتی علیه زنان، یکی از عوامل منفی در مبحث زیر ساخت‌های اجتماعی است که می‌تواند به عنوان عامل مهارکننده و حتی منفی‌کننده سایر عوامل مثبت اثرگذار در رشد کشورها باشد. سؤال بحث‌برانگیزی که سبب اختلاف‌نظر اقتصاددانان است و در این کتاب به آن پرداخته شده، این است که «آیا نابرابری جنسیتی سبب کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌شود؟» و اینکه «آیا مسئله جنسیت عامل مهمی در اقتصاد کلان و اثرگذار بر رشد و توسعه کشورهاست؟»

در کتاب حاضر ابتدا ارائه شرح مختصری از تاریخچه اصول رشد اقتصادی در مکاتب مختلف صورت گرفته است، سپس ضمن بیان تعریف تبعیض جنسیتی، رویکردهای مختلف به این مسئله بیان شده و به دلایل اثرگذاری این ساختار اجتماعی برروی رشد اقتصادی کشورها پرداخته شده است.

در ادامه، مطالعات تجربی صورت گرفته توسط اقتصاددانان بنام در اقتصاد جنسیتی آورده شده است. در فصل آخر، برای نمونه‌ای شامل ۸۴ کشور منتخب از دو گروه درآمدی پایین در دوره زمانی ۲۰۱۱ـ۱۹۹۰ رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی آزمون شده است.

حقایق و مغالطه‌ها

در اقتصاد

توماس ساول

ترجمه: سجاد امیری،

جواد قربانی

۳۱۹ص ـ ۱۸۰۰۰ تومان

در این کتاب به مغالطه‌هایی پرداخته شده است که در عرصه اقتصاد داخلی ایالات‌متحده و مسائل اقتصادی ـ سیاسی دیگر کشورهای جهان مؤثر‌ند. نویسنده برخی مغالطه‌های مشهور حوزه اقتصاد را به زبانی ساده و جذاب پیش روی خواننده قرار می‌دهد که فهم آن نیازی به دانش و معلومات پیشینی در مورد اقتصاد ندارد. این مغالطه‌ها، بسیاری از باورهای شایع در رسانه‌ها و گفتار سیاستمداران را شامل می‌شود؛ از مغالطه‌ها در مورد مسائل شهری گرفته، تا تفاوت‌های درآمدی، تفاوت‌های اقتصادی زنان و مردان و همچنین تصورات نادرست در مورد دانشگاه‌، نژاد و کشورهای جهان سوم.

این کتاب در ۸ فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: قدرت مغالطه‌ها، فصل دوم: مغالطه‌ها و حقایق شهرنشینی، فصل سوم: مغالطه‌های جنسیتی، فصل چهارم: مغالطه‌ها و حقایق دانشگاهی، فصل پنجم: حقایق و مغالطه‌های درآمد، فصل ششم: مغالطه‌ها و حقایق نژادی، فصل هفتم: حقایق و مغالطه‌ها در باب جهان سوم، فصل هشتم: نتیجه‌گیری پایانی.

نئورئالیسم چیست؟

تاریخ اجمالی سینمای نئورئالیسم ایتالیا (۱۹۵۵ـ ۱۹۴۵)

پژوهش و نگارش: کامران شیردل

۲۳۹ص ـ ۱۸۰۰۰ تومان

نئورئالیسم، عنوان مکتبی سینمایی با گرایش اجتماعی است و با نگاهی مردم‌گرا و منشی شکوهمندانه در رثای رنج و مصائب انسانی که همزمان با پایان جنگ خونین جهانی دوم در ایتالیا متولد شد. این مکتب، طی ده سال اول عمر خود کارگردانان و آثار سینمایی مهمی را در دامن خود پرورش و تحت تأثیر قرار داد.

کتاب حاضر به بررسی خاستگاه‌، سبک، نگرش و تاریخ اجمالی اولین دهه و این نهضت هنری بزرگ می‌پردازد. در این کتاب، کلیه عناوین فیلم‌ها ـ همراه با ذکر شناسنامه دقیق آنها، نام کارگردان، تهیه‌کننده، سال تولید، بازیگران و غیره با املای ایتالیایی ـ آورده شده است.

نسخه مناسب چاپ