وزنه برداران جوان ایران قهرمان جهان شدند
 

تیم وزنه برداری جوانان ایران در پیکارهای قهرمانی سال ۲۰۱۶ جهان در تفلیس گرجستان با کسب ۴۵۴ امتیاز برای دومین مرتبه قهرمان جهان شدند.

رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از ۵ تا ۱۲ تیر ماه در گرجستان برگزار شد و تیم ایران با ترکیب کامل و هشت نفره در این مسابقات حاضر شد و در پایان با کسب سه مدال برنز رضا بیرالوند در دسته ۹۴ کیلوگرم و دو مدال نقره و یک برنز علیرضا دهقان در دسته ۱۰۵ کیلوگرم در بخش تیمی قهرمان جهان شد.

همچنین تیم های گرجستان و ژاپن هم به ترتیب با ۴۴۱ و ۴۲۳ امتیاز در بخش تیمی دوم و سوم شدند.

*امتیازات تیمی ۸ وزنه بردار ایران به شرح زیر است:

سید علیرضا طاهریان (۶۲ کیلوگرم): ۴۵ امتیاز

مصطفی زارعی (۷۷ کیلوگرم): ۳۹ امتیاز

عارف خاکی (دسته ۸۵ کیلوگرم): ۴۷ امتیاز

رامین ولی پور (دسته ۸۵ کیلوگرم): ۵۴ امتیاز

رضا بیرالوند (دسته ۹۴ کیلوگرم): ۶۹ امتیاز

علیرضا دهقان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم): ۷۳ امتیاز

پیمان جان (دسته ۱۰۵ کیلوگرم):۶۲ کیلوگرم

امیرحسین فضلی (دسته فوق سنگین): ۶۵ امتیاز

نسخه مناسب چاپ