مرمت ۲ بنای تاریخی حوزه هلیل‌رود
کرمان ـ خبرنگار اطلاعات: طرح مرمت ۳ مقبرة میرحیدر مهنی و قلعه اسفندقه در دهستان اسفندقه با ۹۵۰ میلیون ریال اعتبار در دست اجرا است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی حوزة هلیل‌رود گفت: درخواست اعتبار اولیه برای مرمت این دو بنای تاریخی ۲ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۹۵۰ میلیون ریال تخصیص یافته است.نادر علیدادی سلیمانی با اشاره به این‌که مرمت قلعة اسفندقه را یک گروه ۱۰ نفری برعهده دارند، افزود: طرح مرمت این قلعه که متعلق به دوران پهلوی اول است شامل اندودبام، استحکام‌بخشی بخش‌های فرسوده در ایوان شمالی، احیای سنگفرش و رواق‌ها، پوشش گچی، دیوار چینی و ترمیم شبکه‌های نورپردازی است.به گفته وی مقبرة میرحیدر مهنی متعلق به دورة صفویه است که چند سال پیش برای حفظ آن کارهایی انجام شده است و اکنون اندود پشت‌بام، محدودکردن درگاه‌های بنا و در صورت امکان آجر فرش شعاع پیرامونی آن و احیای خطوط نسخ و ثلث حک شده بر دیوارها مدنظر است.

امید شجاعی سرپرست گروه مرمت در قلعه اسفندقه نیز گفت: کار مرمت این دو بنای تاریخی ۳ ماه به طول می‌انجامد.

نسخه مناسب چاپ