پیونگ یانگ تحریم های آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد
سرویس خارجی: کره شمالی با انتشار گزارشی اعتراض آمیز، تحریم‌هایی که کره جنوبی و آمریکا می گویند اعمال آنها علیه پیونگ یانگ بین المللی است را محکوم کرد.این محکومیت نشان می دهد که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پس از آزمایش اتمی ماه ژانویه کره شمالی، اقتصاد این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.کره شمالی همچنین از سازمان ملل و شورای امنیت به دلیل اینکه تحت فشارهای آمریکا و کره جنوبی چنین کاری صورت دادند و تحریم ها را اعمال کردند، انتقاد کرده است. پیونگ یانگ اعلام کرد این موضوع باعث اختلال در اوضاع اقتصادی، روابط تجاری و دیپلماتیک کره شمالی شده است. کره شمالی تاکید کرده است، چنین تحریم هایی اساسی ترین حقوق یک کشور را نقض می کند و چالشی در برابر یک قدرت دارای حق حاکمیت در دنیاست.

در چنین شرایطی ،سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به برنامه هسته‌ای کره شمالی از اعضای سازمان ملل خواست فشارهای خود را علیه پیونگ یانگ افزایش دهند.کره شمالی نیز در پاسخ به اظهارات اخیر نماینده آمریکا در سازمان ملل ، آنرا به شدت محکوم کرد و گفت: نماینده آمریکا جامعه بین‌الملل را مسخره کرده است.

نسخه مناسب چاپ