برقراری تجارت ترجیحی ایران با کشورهای دی ـ ۸
موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت بین کشورهای ایران، مالزی، نیجریه، ترکیه، اندونزی و پاکستان بطور رسمی به اجرا گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بر اساس توافق به عمل آمده در دومین اجلاس وزیران تجارت هشت کشور در حال توسعه اسلامی (دی هشت) در اسلام‌آباد پاکستان، مقرر شد این موافقتنامه در اول جولای ۲۰۱۶ برابر با ۱۱ تیر بین کشورهای ایران، مالزی، نیجریه، ترکیه، اندونزی و پاکستان اجرایی شود.

این فهرست که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود، شامل ۲۳۰ ردیف تعرفه کالایی است که از سوی کشورهای دی‌هشت مشمول کاهش سود بازرگانی می‌شود و همواره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شرایط هر زمان، قابلیت بازنگری و تجدیدنظر دارد.

نسخه مناسب چاپ