بازگشت بازرسان شیمیایی به سوریه
 

کارشناسان شیمیایی سازمان ملل برای ادامه ماموریت خود بار دیگر وارد دمشق شدند.
کارشناسان شیمیایی سازمان ملل از طریق مرز لبنان وارد سوریه شدند و قرار است ماموریت ناتمام خود را مبنی بر تحقیق درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، کامل کنند.
آنها پس از جمع‌آوری مدارک و نمونه‌ برداری از حمله شیمیایی حومه دمشق، از سوریه خارج شدند و قرار است ماموریت خود را با بازرسی از دیگر مناطق سوریه از جمله منطقه خان العسل که گفته می‌شود مخالفان در آن نیز از سلاح‌ شیمیایی استفاده کرده‌اند، کامل کنند.

نسخه مناسب چاپ