بخشودگی بیمه‌ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در نیشابور
نیشابور ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس تأمین اجتماعی نیشابور گفت: قانون بخشودگی بیمه‌ای کارفرمایان در زمینه حمایت از واحد‌های فعال تولیدی، صنعتی و معدنی ابلاغ شد.

محمدرضا حجتی‌منش افزود: این قانون با تاکید بر نام‌گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی و با توجه به تصویب‌‌نامه شماره ۳۲۹۹۲رت ۹۱ر۵۳ مورخ ۲۲ر۰۳ر۱۳۹۵ هیات وزیران

ابلاغ شد.

وی گفت: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی، دولتی و غیر دولتی که در امور تولیدات، تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان برند فعالیت می‌کنند، مشمول این قانون هستند.

او اضافه کرد: کارفرمایان با ارائه مدارک ابرازی و مستند مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده (مانند سیل، برف، تگرگ و…) و کارفرمایان خوش حسابی که ظرف ۱۸ ماه قبل از وقوع موضوع، دلایل ابرازی صورت مزد یا حقوقی بیمه‌شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه به سازمان ارسال و پرداخت کرده‌اند شامل این قانون می‌شوند.

وی گفت: کارفرمایانی که در پرداخت اصل حق‌ بیمه و بیمه بیکاری ظرف مدت مقرر ۱۲ ماه،

۱۸ ماه، ۲۴ ماه، ۳۰ ماه و ۳۶ ماه تاخیر داشته‌اند به ترتیب شامل ۱۰۰ درصد، ۸۵ درصد، ۷۵ درصد، ۶۰ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی جرایم می‌شوند.

او اضافه کرد: همچنین قانون خرید دین نیز در دستور کار سازمان قرار دارد و کارفرمایان از این قانون نیز می‌توانند استفاده کنند.

نسخه مناسب چاپ