همسران و یافته‌ها
درآمد؛ عامل خیانت!
 

شاید عجیب باشد اما محققان دانشگاه کورنل‌ می‌گویند هم مردانی که درآمد آن‌ها بسیار بیش‌تر از همسرشان و هم مردانی که درآمدی کمتر از همسرشان دارند، در معرض خیانت قرار دارند. دانشمندان با بررسی رابطه درآمد و تعهد دریافتند مردانی که درآمد کمتری نسبت به همسر خود دارند ممکن است با احتمال ۵ برابر بیش‌تر نسبت به زوج‌های دیگر به همسر خود خیانت کنند‎.‎‏ محققان معتقدند برخی از مردان برای تسکین ناراحتی‌ها و احساسات خود که به دلیل کم‌رنگ شدن نقش سنتی آن‌ها به عنوان نان آور خانواده به وجود می‌آید به سمت خیانت سوق پیدا می‌کنند‎.‎‏ محققان متوجه شدند زنانی که درآمد آن‌ها نزدیک به ۲۵ درصد از همسرشان کم‌تر است پایدارترین و طولانی‌ترین ازدواج‌ها را دارند. هرچه قدر این شکاف کم‌تر شود و حقوق زنان به همسرشان نزدیک‌تر شود، به همان میزان احتمال خیانت همسر افزایش پیدا می‌کند‎.‎‏ به جز این، مردانی که درآمد آن‌ها بسیار بیش‌تر از همسرشان است نیز با احتمال بیش‌تری دست به خیانت می‌زنند. درآمد بسیار بالا به مردان این آزادی و احساس اختیار را می‌دهد که نسبت به تعهد خود در مورد همسرشان توجه کم‌تری نشان دهند‎.‎

code

نسخه مناسب چاپ