حدیث روز
امام على علیه السلام:

مَن لَبِسَ الخَیرَ تَعَرّى مِنَ الشَّرِّ

هر کس جامه «خوبى» به تن کند از «بدى» برهنه مى‏گردد.

نسخه مناسب چاپ