بان کی مون: آزمایش‌های موشکی ایران با روح توافق هسته‌ای ناسازگار است
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی مدعی شد که آزمایش‌های موشکی ایران با روح سازنده توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی سازگاری ندارد اما تصمیم این‌که آیا این آزمایش‌ها نقض برجام محسوب می‌شود بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است.

به گزارش ایسنا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در گزارش دو سالانه خود خطاب به ۱۵عضو شورای امنیت درباره اجرای تحریم‌ها و محدودیت‌های باقیمانده در مورد ایران که در اختیار رویترز قرار گرفته است، گفت: من از ایران می‌خواهم تا از انجام آزمایش‌های موشکی بالستیک صرفه‌نظر کند چراکه این اقدامات می‌تواند باعث افزایش تنش‌ها در منطقه شود.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان دراین باره به بان کی مون توصیه کرد توجه به این‌که وی و همکارانش در مذاکرات حضور نداشته و از سوابق توافق‌ها بی‌خبرند، در گزارش شش ماهه خود به شورای امنیت به تفاسیری که با نص برجام متناقض بوده و صرفا نمایان‌گر فشارهای سیاسی داخلی یک یا چند عضو دائم شورای امنیت است، نپردازد و با رعایت حیطه صلاحیت و اختیارات خود، یک گزارش منصفانه و واقع‌بینانه در مورد کوتاهی آمریکا در عمل به تعهدات برجامی خود که مورد گواهی همه کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی خود را از سر گرفته‌اند است، ارائه کند.

نسخه مناسب چاپ