جریمه ۹ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومانی متخلفان در سبزوار
سبزوار ـ خبرنگار اطلاعات: واحدهای متخلف صنفی سبزوار ۹میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان جریمه شدند. رئیس اتاق اصناف سبزوار با اعلام این خبر افزود: از ابتدای امسال تاکنون۶۸ واحد صنفی متخلف در این شهرستان پلمب شده است.

فخرالدین فتاحی گفت: در ۳ ماه نخست امسال بیش از ۱۲۷۰ مورد بازرسی توسط اتاق اصناف سبزوار انجام شده است.

نسخه مناسب چاپ