آمریکا تحریم‌های ایران در امور بشر دوستانه و محیط زیست را لغو کرد
سازمان خزانه داری آمریکا با صدور بخشنامه‌ای، اجازه ارائه برخی خدمات را با هدف انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های زیست محیطی و ارائه خدمات غیردولتی در ایران که پیش‌تر مشمول تحریم‌ها بودند، صادر کرد.

به گزارش ایسنا، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در سازمان خزانه داری آمریکا با صدور یک مجوز کلی امکان ارائه برخی از خدمات خاص را در حمایت از فعالیت‌های سازمان های غیر دولتی در ایران فراهم کرده است.

بر اساس بند (۳) این مجوز کلی، فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و حیات وحش در ایران که شامل گونه‌های در معرض خطر گیاهی و جانوری و حفاظت از زیستگاه‌های آنها می‌شوند، مجاز خواهد بود.

همچنین در بند (۱) این مجوز کلی آمده است که فعالیت‌های بشردوستانه برای رفع نیازهای اساسی مردم ایران شامل ارائه خدمات مرتبط با سلامت و بهداشت، موضوعات مربوط به ایتام، ارائه خدمات امدادی مرتبط با بلایای طبیعی، توزیع اقلام اهدایی از جمله مواد غذایی، پوشاک و دارو با نیت کاهش رنج و درد انسانی و همچنین آموزش کمکی مرتبط با هر نوع فعالیت‌های پیشرو در موضوعات فوق هم مجاز خواهد بود.

علاوه بر این در بند (۲) این مجوز انجام پروژه‌های بازسازی غیرتجاری در واکنش به بلایای طبیعی در ایران برای یک دوره حداکثر دو ساله پس از بروز حوادث طبیعی مجاز خوانده شده و البته مجوز تمامی این اقدامات در حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در ایران صادر شده‌اند .

نسخه مناسب چاپ