سُرایه
ای عشق تو ما را به کجا می کشی ای عشق

جز محنت و غم نیستی ، اما خوشی ای عشق

دین و دل و حُسن و هنر و دولت و دانش

چندان که نگه می کنمت هر شِشی ای عشق

هوشنگ ابتهاج

code

نسخه مناسب چاپ