وام یک میلیون تومانی برای سفربه عتبات
رئیس سازمان حج و زیارت از تعیین تکلیف‌ وام یک میلیون تومانی ‌برای سفر عتبات عالیات عراق خبر داد.

پس ازتعلیق عمره توسط دولت ایران به دنبال کوتاهی عربستان دراجرای حکم دومامورمتعرض فرودگاه جده وانصراف برخی منتظران سفرعمره، سازمان حج و زیارت با یکی از بانک‌ها وارد مذاکره شد تا برای بازماندگان عمره فرصت دیگری را جایگزین کند.

سعید اوحدی درگفتگوبا ایسنا ازمذاکره با بانک ملت برای تخصیص وام یک میلیون تومانی سفرعتبات عالیات عراق خبرداد وگفت: دراین مذاکره که قراربود دیروزانجام ‌شود، مکانیزم و جزئیات پرداخت این تسهیلات بانکی به طورکامل مشخص می‌شود تا ودیعه‌گذاران عمره ازاین فرصت برای سفر به عتبات بهره‌مند شوند.

به گفته‌ او، افرادی که برای عمره ودیعه‌گذاری کرده‌اند بدون آن‌که اولویت خود را از دست بدهند، می‌توانند ازاین تسهیلات برای سفرعتبات عراق استفاده کنند. این امکان با توجه به شرایطی که برای عمره پیش آمده است، فراهم می‌شود. رئیس سازمان حج و زیارت درباره‌ سود این وام با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی، گفت:‌ پرداخت این تسهیلات بدون ضامن خواهد بود، اما تکلیف سود آن درمذاکره با مدیرعامل بانک ملت مشخص می‌شود. ما سعی می‌کنیم شرایط آسان‌تری را برای متقاضیان دریافت این تسهیلات فراهم کنیم.

اوحدی باردیگرتاکید کرد: ودیعه‌گذاران عمره با دریافت این تسهیلات لازم نیست ازنوبت خود انصراف دهند واولویت آن‌ها همچنان پایدارومحفوظ خواهد ماند.

این سازمان سال گذشته پس از تصمیم دولت برای تعلیق عمره، انصراف از سفرعمره و دریافت سپرده و سود آن را بلامانع اعلام کرد. طبق اعلام سازمان حج و زیارت بیش از شش و نیم میلیون نفردرنوبت عمره بودند که حدود ۱۸ هزارنفرآن‌ها از این سفرانصراف داده‌اند.

نسخه مناسب چاپ