درگیری چپگرایان افراطی باپلیس در پایتخت آلمان
سرویس خارجی: اعتراضات بیش از ۱۰۰۰ نفر از چپگرایان افراطی به خشونت و درگیری‌ و شورش در شهر برلین منجر شد.مدت کوتاهی بعد از شروع اعتراضات با بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده، معترضان در خیابان ورشوی برلین با سنگ و ترقه به نیروهای پلیس حمله کردند.بسیاری از شیشه های فروشگاه ها توسط معترضان شکسته شد و بسیاری از خودروهای پلیس نیز در جریان این درگیری ها آسیب دیدند.معترضان عمدتا افراد جوان و با لباس های سیاه بودند که به عملیات پلیس در منطقه مسکونی خودمختار واقع در خیابان “ریگا” اعتراض کردند.

در جریان تلاش پلیس برای بازداشت برخی معترضان نیز خشونت و درگیری هایی رخ داد. در نزدیکی خیابان مورد مناقشه ریگا نیز ترقه و مواد منفجره به کار برده شد. پلیس نیز برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.حدود ۱۸۰۰ نیروی پلیس در محل اعتراضات حضور داشتند. در هفته های اخیر نیز خشونت و درگیری های خیابانی دیگری از طرف گروه های چپگرا گزارش شده بود. همچنین چندین هفته است که تقریبا هر شب به آتش کشیدن اتومبیل ها در خیابان ها از طرف افراط گرایان گزارش می شود.

نسخه مناسب چاپ