روشن کردن شمع به یاد قربانیان انفجار «الکراده» در کلرادو
 

دهها تن در شهر «دنور» ایالت کلرادوی آمریکا به یاد ۲۹۰ شهید انفجار الکراده بغداد شمع روشن کردند. این انفجار در یک منطقه تجاری روی داد و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.حمله تروریستی «الکراده» با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد و در بسیاری از کشورها، یاد کشته شدگان این حمله گرامی داشته شد.

نسخه مناسب چاپ