کمک ۶۰۰ میلیون تومانی به طرح اکرام در دامغان
دامغان ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس کمیته امداد دامغان گفت:‌ کمک‌های مالی و غیر مالی مربوط به طرح اکرام در این شهرستان در یک سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

محمد قوسی افزود: در این شهرستان ۱۹۴۱ حامی برای سه طرح اکرام، ‌محسنین و شفا داریم که جوانترین حامی ۲ ماهه و پیرترین حامی ۸۵ ساله است.

نسخه مناسب چاپ