اسکورت ۴۶ شناور توسط ناوگروه چهل و یکم نداجا
همزمان با پهلوگیری ناوگروه چهل و یکم نداجا، ناوگروه چهل و دوم نیروی دریایی ارتش به منظور تامین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی به آب های آزاد و

بین المللی اعزام می شود. ناوگروه چهل و یکم نداجا متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز و ناو پشتیبانی رزمی لاوان پس از ۴۸ روز دریانوردی صبح امروز در اسکله منطقه یکم امامت این نیرو پهلو می‌گیرد. این ناوگروه در طول مدت حضور در آب‌های آزاد و بین المللی توانست بیش از ۵۱۳۰ مایل دریایی دریانوردی و ۴۶ فروند شناور تجاری و نفتکش کشورمان را تا رسیدن به مسیر امن اسکورت کند.

نسخه مناسب چاپ