پارلمان مصر توافق واگذاری جزایر «تیران و صنافیر» به عربستان را تصویب کرد
سرویس خارجی: پارلمان مصر بدون توجه به اعتراضات مردمی، توافق واگذاری جزایر«تیران و صنافیر»به عربستان راتصویب کرد.

کمیسیون امور قانون اساسی و قانون گذاری مجلس نمایندگان مصر با قراردادهای امضا شده مصر و عربستان در زمینه های مختلف موافقت کرده است.این کمیسیون توافقنامه وام پروژه توسعه بیمارستان «القصر العینی» که بین مصر و صندوق توسعه عربستان به اعتبار ۴۵۰ میلیون ریال عربستان (۱۲۰ میلیون دلار) منعقد شده بود را تصویب کرد.

دستگاه قانون گذاری مصر همچنین قرارداد همکاری بین مصر و عربستان در زمینه حمل و نقل دریایی و بنادر،پروژه وام برای توسعه نیروگاه برق در غرب قاهره وتوافق در زمینه بورس تحصیلی بالغ بردو میلیارد و ۵۰۰ میلیون بین مصر و عربستان را تصویب کرده است.

نسخه مناسب چاپ