فرابورس؛ از دیروز تا امروز
شش سال پیش در چنین روزهایی بود که با پذیرش شرکت بالاست به عنوان نخستین شرکت پذیرش شده مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در فرابورس ایران، حرکت قطار خصوصی سازی در این بازار جدیت یافت و از شتاب بیشتری برخوردار شد.

به گزارش تسنیم، بر این اساس نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی بازار فرابورس نشان می‌دهد تاسیس بازارهای خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱ر۹ر۱۳۸۴) پیش بینی شده است و بر اساس بند ۸ از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره معرفی شده است.

همچنین طبق ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو فعالیت‌های بازارهای خارج از بورس بر عهده شورای عالی بورس نهاده شده است و در ماده ۲۸ این قانون هم تاسیس بازارهای خارج از بورس همانند تاسیس بورس‌ها و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود. بدین ترتیب به موجب دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس، مصوب ۱۲ر۶ر۱۳۸۶ شورای عالی بورس و در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ و مجوز شماره ۵۲۹۴۶ر۱۲۱ مورخ ۱۹ر۸ر۱۳۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران در تاریخ ۲۲ر۸ر۱۳۸۷ تحت شماره ۳۳۲۴۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد و پس از تدوین و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای پذیرش و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات فرابورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار فرابورس ایران در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۸ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

بر این اساس نگاهی به عملکرد فرابورس ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نشان می دهد از سال ۸۰ تاکنون بالغ بر ۱۴۲۷هزار و ۸۴میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میزان ۱۸۰هزار و ۶۶۲میلیارد ریال از طریق فرابورس انجام شده است که ۷ر۱۲ درصد کل واگذاری های سازمان خصوصی سازی در این مدت را شامل می شود.

این گزارش می افزاید: ۱۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال(معادل یک درصد) واگذاری های دولت در سال ۸۷، بالغ بر ۲ هزار و ۹۱میلیارد ریال(معادل ۱ر۰ درصد) در سال ۸۸، بالغ بر ۹ هزار و ۷۷۹میلیارد ریال(معادل ۷ر۰ درصد) در سال ۸۹، بالغ بر ۳۷ هزار و ۶۶۰میلیارد ریال(معادل ۶ر۲ درصد) در سال ۹۰، بالغ بر ۵۵ هزار و ۳۸۴میلیارد ریال(معادل ۹ر۳ درصد) در سال ۹۱، بالغ بر ۳۱هزار و ۶۴۱میلیارد ریال(معادل ۲ر۲ درصد) در سال ۹۲، بالغ بر ۲۷ هزار و ۱۰۹میلیارد ریال(معادل ۹ر۱ درصد) در سال ۹۳، بالغ بر ۲ هزار و ۹۸۲میلیارد ریال(معادل ۲ر۰ درصد) در سال ۹۴ و بالغ ۶۴ میلیارد ریال در سالجاری صورت گرفته است.

خبر دیگری در این زمینه حاکیست: مدیرعامل شرکت هلدینگ سرمایه گذاری غدیر با بیان اینکه بورس کالا، رانت را از بازار پتروشیمی برچیده است، گفت: تنها کانال عرضه محصولات پتروشیمی، باید بورس کالا باشد تا همه بتوانند از آمارهای معاملات این محصولات استراتژیک مطلع شوند و واسطه گری ها به حداقل برسد.

غلامرضا سلیمانی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه بورس کالای ایران نماد بازار شفاف است و در راستای رسیدن به اقتصاد آزاد و رقابتی فعالیت می کند، اضافه کرد: اگر مشکلی در روند معاملات این بازار وجود دارد، باید از سوی مسئولان حمایت شود، زیرا این بورس در کشور ما نوپا بوده و ظرفیت های حداکثری آن پس از اعتماد کامل مسئولان نمایان خواهد شد.

وی افزود: بورس کالا امروز علاوه بر معاملات نقدی، به سمت تامین مالی شرکت های پتروشیمی از طریق انتشار اوراق سلف موازی حرکت کرده است.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر ادامه داد: همچنین امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت میان پتروشیمی ها با صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کننده هم فراهم شده که می تواند سبب افزایش تولید در صنعت پتروشیمی شود. وی گفت: عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای خارج از بورس کالا، سبب نبود شفافیت در قیمت فروش محصولات توسط تولیدکنندگان خواهد شد که در نهایت زمینه انحصار در خرید را به وجود می آورد.

به گفته سلیمانی ، هم اکنون بورس کالای ایران برای تامین مالی روش های خوبی ارایه داده و به تامین منابع برای تکمیل پروژه ها کمک کرده است.

به نظر کارشناسان، امضای قراردادهای بلندمدت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، راهکاری مناسب به شمار می‌رود که افزون بر تامین منافع مصرف کنندگان بخش پایین دستی، حقوق تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را هم تامین می کند.

بر این اساس، هفته گذشته، نخستین قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا میان شرکت تندگویان با صنایع پایین دستی پتروشیمی به امضا رسید.

نسخه مناسب چاپ