سیاست وزارت بهداشت سوق منابع به سمت«سلامت عمومی»است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از کسری اعتبار ۵۸۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت در بخش بودجه جاری خبر داد و تاکید کرد که سیاست وزارت بهداشت در دوره جدید توجه به سلامت عمومی جامعه است و منابع در این جهت صرف خواهند شد.

دکتر ایرج حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کسری ۵۸۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات وزارت بهداشت در بخش بودجه جاری گفت: البته کسری بودجه‌ عمرانی وزارتخانه بیشتر از این مقدار است.

وی در توضیح کسری اعتبارات وزارت بهداشت، افزود: مشکل اصلی آن است که بودجه سال جاری درست بسته نشده و بسیار انبساطی است. به طوری که بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان از ۲۳۰ هزار میلیارد بودجه مصوب عمومی دولت، کسری است و بالطبع این امر به وزارتخانه‌های بزرگی که هزینه‌های زیادی دارند، فشار مضاعفی وارد می‌کند. امیدواریم با تدبیر دولت، این کسری‌ها جبران شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به کمبود منابع مالی، از بین دو بخش بهداشت و درمان تمرکز وزارت بهداشت در دوره جدید بیشتر بر روی کدام بخش خواهد بود؟ گفت: سیاست وزارت بهداشت توجه به مقوله سلامت عمومی

( public health) است. ما قسمت‌های مختلف را بر اساس اصول public health

که هم از سوی سازمان جهانی بهداشت توصیه شده و هم در قانون برنامه پنجم آمده است، انجام خواهیم داد و سیاست‌مان توجه صرف به درمان یا آموزش و پژوهش نخواهد بود. توجه ما به سلامت عمومی جامعه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره برنامه‌های در نظر گرفته شده برای بازنگری در شبکه بهداشت و درمان کشور نیز گفت: همانطور که وزیر هم اعلام کرده‌اند، غبارروبی از شبکه و تجدید ساختار شبکه با توجه به نیازهای نوین امروز در دستور کار است.

نسخه مناسب چاپ