شماره جدید «شاهد یاران» منتشر شد
 

یکصد و بیست و نهمین شماره ماهنامه فرهنگی تاریخی «شاهد یاران» یادمان شهید مجید شریف واقفی ویژه تیرماه ۹۵ منتشر شد.

زندگی و تاریخ مبارزات سیاسی شهید مجید شریف واقفی به دلیل نحوه مبارزات مخفی ایشان در دوره پیش از انقلاب و همچنین ماجرای شهادت شان، همواره محل بحث بوده است. شهید شریف واقفی به‌عنوان یکی از دانش آموزان و دانشجویان نخبه، به‌واسطه پشتوانه خانوادگی، از گرایشات مذهبی اصیلی برخوردار بوده و با نگاهی روشن به اسلام به‌عنوان مکتب انسان‌ساز، مسیر خود را از جریان انحرافی سازمان مجاهدین جدا ساخت و همین مسئله به ترور و شهادت وی منجر شد. در این ماهنامه فرهنگی به سیر زندگی، اندیشه و شهادت شریف واقفی پرداخته شده است. جدیدترین شماره نشریه «شاهد یاران» حاوی مطالبی چون «زندگینامه شهید»،«مبارزات شهید»، «با خانواده شهید»، «سیر زندگی و مبارزات شهید مجید شریف واقفی در گفت‌وگو با سید مصطفی شریف واقفی،برادر شهید»، «شهید مجید شریف واقفی در قامت یک برادر در گفت‌وگو با خواهران شهید»، «پیشینه خانوادگی شهید شریف واقفی و خاندان سادات واقفی در گفت‌وگو با سید حسین اعظم واقفی»، «روایت از شهید شریف واقفی برای نسل سوم انقلاب در گفت‌وگو با حمیدرضا شریف واقفی»، «تفنگ علیه تفکر، نگاهی به علل و عوامل شهادت مهندس مجید شریف واقفی»، «درهای بسته یک زندگی، زندگینامه و شخصیت لیلا زمردیان، همسر شهید واقفی»، «دانشگاه شریف واقفی، روند شکل‌گیری مبارزات سیاسی در دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر)» منتشر شده است. نشریه «شاهد یاران» به صاحب امتیازی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مدیرمسئولی و سردبیری محبوب شهبازی منتشر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ