بیش از ۳۰۰دشت کشورازنظرآب در شرایط بحرانی قرار دارد
سرویس سیاسی- اجتماعی: سخنگوی کمیسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ هزار حادثه کاری در سال اتفاق می‌افتد اظهار داشت: این در حالی است که ۹۸ درصد حوادث قابلیت پیشگیری دارد که با رعایت ضوابط HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست) قابل تحقق است.

به گزارش ایسنا، سعید باستانی در همایش ملی محیط زیست با رویکرد مدیریت یکپارچه و فراگیر HSE(ایمنی، بهداشت، محیط زیست) با اشاره به اینکه رابطه انسان و محیط زیست، کنش و واکنش است افزود: اگر به بحث محیط زیست ورود نکنیم ضرر آن را خودمان می‌بینیم بنابراین محیط زیست باید به دغدغه آحاد جامعه تبدیل شود چراکه تهدیدات محیط زیست اصل حیات انسان را به خطر می‌اندازد.

وی با بیان این که کشور ما به لحاظ شرایط اقلیمی و آبی مورد بی ‌مهری قرار گرفته است، گفت: اکنون از ۴۳۰ دشت کشور بیش از ۳۰۰ دشت ؛ از نظر آب در شرایط بحرانی قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس با تاکید بر اینکه باید جهشی به سمت صنعتی شدن داشته باشیم افزود: برای این کار، نگاه دقیق و بازنگری در مساله HSEامری لازم است.

باستانی با بیان اینکه علم باید نافع باشد، گفت: دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی باید در به کارگیری علم، کار و صنعت قرار گیرند و ساختار کشور باید طوری باشد که علم در جای خود مورد استفاده قرار گیرد. امروزه، کشورهای پیشرفته دنیا علم و فن آوری منابع اصلی را به ارزش افزوده تبدیل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فاصله تکنولوژی کشور ما با تکنولوژی نوظهور کم است گفت: باید به سمت صنایع جدید مانند نانو، آی تی، هوافضا و محیط زیست حرکت کنیم تا سال ۲۰۲۰، ۳۰ درصد محصولات بر پایه نانوتکنولوژی است در حالی که هیچ ارزیابی در این زمینه نداریم.

سخنگوی کمیسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس با تاکید بر اینکه پیوست محیط زیست برای توسعه و ارتقا تکنولوژی و حوزه‌های مختلف صنایع باید لحاظ شود، گفت: در حوزه استانداردهای بین المللی بهداشت همکاری شده است که اگر پیوستن ما به کنوانسیون‌های جهانی در این حوزه امری لازم است باید اتفاق افتد. وی با تاکید بر اینکه حتما باید قوانین برای رشد HSEوضع شود،اظهار داشت: حتی اگر تشکیل کمیته برای این امر در کمیسیون لازم باشد و جزو مقدمات این امر محسوب شود حتما انجام خواهد شد.

کمیسیون صنعت، معدن و تجارت به عنوان بازوی کمکی سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و هر کاری که برای بحث HSEلازم باشد انجام می دهد.

نسخه مناسب چاپ