۱۸کارگردان، اولین فیلم بلندشان را می‌سازند
شورای پروانه ساخت معاونت ارزشیابی و نظارت در فصل بهار با تقاضای کارگردانی ۱۸تن از متقاضیان فیلم اول موافقت کرد.

اسامی متقاضیان ساخت فیلم اول که با کارگردانی آنان موافقت شده، به این شرح است:مهرداد حسنی، امید عبداللهی، نیما عباسپور، امیرحسین ندایی، سوگل رضوانی، مجتبی قاسمی، مریم نراقی، علی درخشنده، حمید ابراهیمی، مریم نجفی، لاله برزگر، ندا آصف، حسن جوانبخت، امیر راست‌بین، امیر عربی، محمد اسماعیلی، مریم اسمی خانی، رحیم طوفان.

در فصل بهار، ۱۲۸نفر متقاضی کارگردانی فیلم اول، تقاضای خود را در دبیرخانه شورای پروانه ساخت معاونت ارزشیابی و نظارت به ثبت رسانده‌اند.

نسخه مناسب چاپ