تکلیف ۲ وزنه‌بردار دیگربرای حضور در ریو امروز مشخص می‌شود
ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای حضور در المپیک امروزبا معرفی دو ملی‌پوش دیگر مشخص خواهد شد. به گزارش مهر، پس از انتخاب کیانوش رستمی در دسته ۸۵ کیلوگرم ، سهراب مرادی در دسته ۹۴ کیلوگرم و بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین مقرر شد تا تکلیف دو وزنه بردار المپیکی دیگر بزودی از سوی کادر فنی تیم ملی مشخص شود که این انتخاب،امروز از بین سه گزینه اردونشین صورت خواهد گرفت.

در این راستا کادر فنی تیم ملی وزنه برداری عصرامروز از بین علی هاشمی در دسته ۹۴ کیلوگرم، محمدرضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم و بهادر مولایی در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم، دو نماینده دیگر تیم المپیکی ایران را مشخص می‌کنند تا ترکیب ۵ نفره کشورمان برای اعزام به ریو تکمیل شود.

نسخه مناسب چاپ