اهدای ۷ عضو جوان چنارانی به ۷ نفر
چناران ـ خبرنگار اطلاعات: خانواده مرحوم جواد عرب در یک اقدام انسان دوستانه پس از مرگ مغزی آن مرحوم ۷ عضو او را به ۷ نفر اهداء کردند.

مرحوم عرب که سرکارگر شهرداری چناران بود یکشنبه هفته گذشته هنگام انجام وظیفه سوار بر موتور سیکلت در خیابان امام خمینی شهر چناران با یک دستگاه موتور سیکلت دیگر برخورد کرد و به شدت مصدوم و دچار مرگ مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان طالقانی مشهد و نبودن امکان درمان، با رضایت خانواده مرحوم برای اهدای عضو به بیمارستان منتصریه منتقل شد که ریه مرحوم برای پیوند به شیراز منتقل شد و قلب، کلیه، قرنیه،‌ کبد و پوست او نیز به بیماران نیازمند در مشهد پیوند زده شد.

از مرحوم جواد عرب یک دختر ۸ ساله به یادگار مانده است.

پیکر آن مرحوم با حضور پر شور مردم متدین و نوعدوست چناران تشییع و در بهشت زینب این شهر آرام گرفت. در آبان پارسال نیز خانواده مرحوم محمدرضا ایرجی ۴۱ ساله ۸ عضو او را که بر اثر سکته دچار مرگ مغزی شده بود اهداء کردند.

نسخه مناسب چاپ