درخواست اهدای نشان ملی حمایت از تولید ملی برای مدیران و تولیدکنندگان برتر
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر ضرورت کنترل بر شرکت‌های خارجی در دور زدن ساخت داخل، فروش مستقیم و ایجاد شبه‌تولید گفت: پیشنهاد می‌کنم در نشان‌های ملی که اهدا می‌شود، «نشان ملی حمایت از تولید ملی» برای مدیران و همچنین «نشان ملی تولید ملی» برای تولیدکنندگان برتر با فناوری پیشرفته ایرانی ایجاد شود.

دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در گفت و گوباایسنا درباره استفاده صنعت از فناوری داخلی گفت: نکته مهم مدیریت تجمیع خریدهای خارجی و سرعت بخشیدن به اجرای آن و اجازه ندادن به شنیده شدن صداها و سیاست‌های متناقض از داخل توسط شرکت خارجی است. اگر این تجمیع و اجرا سریعاً صورت نپذیرد، فشار افکار عمومی، استانداران و مسئولین محلی و نماینده‌ها برای اتمام پروژه‌ها بسیار زیاد شده و امکان کامل خرید خارجی به شدت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر بحث انتقال فناوری توسط شرکت‌های خارجی هنوز به یک رویه ثابت و غیرقابل تغییر برای شرکت‌های خارجی تبدیل نشده است.

وی افزود:من به طور قاطع از رفع تحریم و البته تحقق اهداف برجام حمایت می‌کنم. در تحریم همان وضعیتی بر ما حاکم می‌شود که قبلاً هم حاکم بود. اگرچه توفیقاتی حاصل شد، ولی در مقایسه با فساد به وجود آمده و دور زدن ساخت داخل تحت عنوان دور زدن تحریم مضرات آن قابل مقایسه با منافع آن نخواهد بود.

طیبی در پاسخ به این سئوال که تا چه حد فناوری‌ها در داخل قابل تولید هستند؟گفت:به عنوان یک مهندس می‌گویم هر فناوری که به وسیله دیگران در دنیا تولید شده باشد، یقیناً به وسیله متخصصین ما در زمینه‌های مختلف قابل تولید است. البته نیاز به برنامه‌ریزی، بودجه و زمان دارد. اما ما فرصت نداریم که پروژه‌های کشور را متوقف به تولید فناوری در داخل کنیم. در زمینه‌ای که فناوری قابل استفاده نداریم، باید از خارجی استفاده کنیم. البته باید برنامه‌ریزی درست برای انتقال فناوری، جذب و استفاده از آن در تامین نیازهای جامعه و صنعت و سپس ارتقای آن را داشته باشیم. تاکید بر داشتن مدیران کاربلد مرتبط به همین موضوع است. ما باید هم بجا از داخل حمایت کنیم و هم بجا خارجی را بیاوریم که سرعت برنامه پیشرفت کشور کُند نشود و هم درست برنامه انتقال فناوری داشته باشیم.

نسخه مناسب چاپ