شمخانی:همکاری ایران روسیه و سوریه در مبارزه با تروریسم نتیجه داشته است
دریابان‌علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورای عالی امنیت ملی با بیان این که « سیاست‌های سعودی مخالف منافع جهان اسلام است»و«هیمنه پوشالی اسرائیل درهم شکسته است»، همکاری نظامی‌ایران، روسیه و سوریه درمبارزه با تروریسم را موفق خواند.

به گزارش ایرنا، شمخانی درگفتگو با پایگاه خبری لبنانی«العهد» با بیان این که « انقلاب اسلامی‌درایران، شروع عصر بیداری اسلامی‌را رقم زد»، گفت که ملت‌های مظلوم منطقه به ویژه فلسطین و لبنان توانسته اند با الگوپذیری ازانقلاب اسلامی‌و تمسک به آموزه‌های حضرت امام خمینی (ره)، هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را درهم بشکنند.

وی درپاسخ به سئوالی درباره جایگاه ونقش حزب الله لبنان دررویارویی با تروریست‌های تکفیری وحفاظت ازامنیت لبنان وسوریه گفت: مقاومت اسلامی‌درلبنان نخستین جنبش مقاومت اسلامی‌وعربی است که توانست شکست‌های بزرگی را بردشمن صهیونیستی ازجمله درمبارزه برای آزادسازی جنوب لبنان درسال ۲۰۰۰ و جنگ ۳۳ روزه درتابستان سال ۲۰۰۶ تحمیل کند.

نماینده مقام معظم رهبری درشورای عالی امنیت ملی با بیان این که«فعالیت‌های حزب الله سایه تروریسم تکفیری را ازسرملت‌های اسلامی‌دور کرده است»، افزود: نقش مهم حزب الله درشکست گروه‌های تروریستی در سوریه و حفاظت ازامنیت لبنان تردید ناپذیراست.

شمخانی تاکید کرد که پایگاه گسترده مردمی‌حزب الله درجهان اسلام وعرب خشم رژیم صهیونیستی و مزدوران آن را برانگیخته است.

دبیرشورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: هرطرحی که نقش ملت سوریه برای تعیین سرنوشت کشورش را به رسمیت نشناسد یا بخواهد با استفاده از زورومداخله نظامی‌شروط خود را تحمیل کند، محکوم به شکست است. و ی با تاکید برضرورت مقابله باهمه گروه‌های تروریستی افزود: طرح سیاسی تقسیم گروه‌های تروریستی به « خوب» و« بد» درنهایت به تثبیت تروریسم درمنطقه منجرمی‌شود و پیامدهای بد آن برای اروپا و کشورهای همسایه خواهد بود.

شمخانی با تاکید به این که هرگونه دخالت نظامی‌درچارچوب مبارزه با تروریسم باید با درخواست دولت سوریه و هماهنگی با آن صورت گیرد، گفت که ایران به درخواست رسمی‌دولت سوریه درمبارزه با تروریسم به این کشور خدمات مشورتی ارائه می‌کند.

دبیرشورای عالی امنیت ملی درپاسخ به سئوالی درباره تحولات ترکیه ، گفت: در زمانی که برخی کشورهای منطقه درقبال کودتای نظامی‌درترکیه مواضع دوگانه گرفتند و به دنبال منافع خود بودند، ایران ازهمان لحظه‌های اول کودتا آن را محکوم کرد زیرا آن را ناقض دموکراسی و حاکمیت ملت‌ها می‌داند.

وی افزود: موضع ایران حمایت ازدولت قانونی درترکیه است زیرا مخالف هرگونه اقدامی‌است که درثبات وامنیت ترکیه خلل ایجاد می‌کند و آن را در چارچوب منافع ملت ترکیه نمی‌داند. شمخانی تصریح کرد:دولت‌هایی که برآیند رای ملت هستند ازهمه دولت‌های قبیله ای و وراثتی که نمونه‌های آنها درمنطقه ما وجود دارند، بهترهستند.

دبیرشورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی درباره روابط ایران و سعودی ابرازامیدواری کرد که علمای جهان اسلام با اتخاذ مواضع مناسب برای تغییر سیاست‌های سعودی تلاش کنند.

نسخه مناسب چاپ