دولت آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه راتصویب کرد
هیات دولت درجلسه دیروزخودبه ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن روحانی رئیس جمهوری، تعدادی ازآیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را بررسی و تصویب کرد.

به موجب تصمیم دولت، به ناشران اوراق مشارکت اجازه داده شد مبلغ یکصد هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی یا صکوک را به منظوراجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشرکنند. این ناشران شامل وزارت اموراقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه وشهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهاد کشاورزی، سازمان انرژی‌اتمی‌ایران، شهردارهای کشورو سازمان‌های وابسته هستند.

علاوه براین، وزارت اموراقتصاد و دارایی موظف شد نسبت به انتشاراوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ۵۰هزارمیلیارد ریال برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام اقدام کند.

همچنین با تصمیم هیات وزیران، نحوه بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچارخسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفت و بیماری‌های همه گیریا حوادث غیرمترقبه یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند تعیین شد. دراین موارد بازپرداخت تسهیلات پس از تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، بانک مربوط، صندوق بیمه کشاورزی و فرمانداری شهرستان به مدت سه سال امهال می‌شود.

صدور مجوزانجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی میان ایران و جمهوری کنیا، ازدیگرمصوبات جلسه هیأت وزیران بود.

نسخه مناسب چاپ