. . . یک تکه آسمان
 

اى خداوند

در این جهان آن چنان از عمل صالح بر خوردارمان‏ فرماى که وعده دیدار تو را با همه نزدیکى‏اش دیر شماریم و آتش‏ اشتیاق ما در پیوستن به تو در دل زبانه کشد، آن سان که مرگ سراى ‏انس ما شود که بدان دل بربندیم و آشیانه الفت ما که به سوى آن‏پر بگشاییم و خویشاوند ما که نزدیک شدن به او را دوست بداریم‎.‎

چون مرگ را بر سر ما آورى و بر ما فرود آرى، ما را به چنان مهمانى ‏نیکبخت گردان. و چون بیامد، آرامش جان ما بدو قرار ده. مهمان ما را سبب شوربختى ما مگردان و از دیدار او ما را به خوارى میفکن. او را درى از درهاى آمرزش و کلیدى از کلیدهاى رحمت خویش قرار ده…‏

اى‏خداوندى که عمل مفسدان را به صلاح مى‏آورى، ما را در زمره هدایت ‏یافتگان بمیران، نه گمراهان.

دعای چهلم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ