نگهداری ۱۸۸۰ کودک بی‌سرپرست در مراکز بهزیستی خراسان‌رضوی
سبزوار ـ خبرنگار اطلاعات: معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی خراسان‌رضوی گفت: ۱۸۸۰ کودک بی‌سرپرست در مراکز بهزیستی استان نگهداری می‌شوند.

محسن توحیدی در مراسم بهره‌برداری از دو مرکز خیریه نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و مجتمع خدمات بهزیستی در شهر روداب سبزوار افزود: این کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۸۳ مرکز نگهداری کودکان نگهداری می‌شوند.

وی با بیان این که این کودکان از سنین شیرخوارگی، ۳ تا ۶ سال و شش سال به بالا در این مراکز نگهداری می‌شوند اضافه کرد: این کودکان تا زمانی که به توانمندی برسند و دارای شغل شده و وارد مرحله ازدواج شوند زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.او با اشاره به افزایش ۱۱درصدی اعتبارات اداره کل بهزیستی خراسان‌رضوی در سال جاری افزود: امسال ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار به این اداره کل اختصاص یافته که زمینه خوبی را برای افزایش خدمات به مددجویان فراهم کرده است.

نسخه مناسب چاپ