انتصاب رئیس جدید مجتمع آموزشی ـ درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس
بندرعباس خبرنگار اطلاعات: با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان، دکتر مهدی حسنی آزاد به عنوان رئیس جدید مجتمع آموزشی درمانی، پژوهشی پیامبر اعظم(ص) شامل بیمارستان شهید محمدی، مرکز تصویربرداری پزشکی، مرکز سوختگی شفا، پرتو درمانی امید و آزمایشگاه مرکزی منصوب شد.

دکتر حسنی آزاد در مراسم معارفه از خدمات دکتر سعیدکاشانی قدردانی کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که پیش از این در حوزه بهداشت و درمان و بیمارستان‌ها اجرایی شد برنامه تحول سلامت بود که موجب ارتقای کیفی و کمی خدمات، ارتقای هتلینگ و افزایش تخت‌ها و تجهیز و نوسازی بخش‌های درمانی شده است.

دکتر حسنی آزاد سمت‌هایی چون ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان،‌ سرپرستی معاونت درمان و همچنین عنوان مشاوره رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را در کارنامه مدیریتی خود به همراه دارد.

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بزرگترین بیمارستان استان هرمزگان و یکی از مراکز مرجع استان است که بیماران از سراسر استان برای تشخیص و درمان به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.این مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی و بهداشتی با ۴۵۰ تخت زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است و به صورت دولتی اداره می‌شود.

نسخه مناسب چاپ