اکبر احدی مربی روزبهانی در المپیک
بوکس ایران بالاخره مربی خود برای المپیک ریو را شناخت و قرار است اکبر احدی در کنار روزبهانی در ریو حضور داشته باشد.

سرانجام بعد از مدت‌ها وضع مربیگری احسان روزبهانی در المپیک ریو ۲۰۱۶ مشخص شد و قرار است اکبر احدی در کنار تنها نماینده بوکس ایران در ریو حضور داشته باشد.

نسخه مناسب چاپ