امروز در تاریخ
آغاز قیام ایرانیان
۲۵ جولای ۶۴۵ میلادی، و چند ماه پس از آغاز خلافت عثمان، مردم «شهر ری» که به تصرف اعراب درآمده بود بر ضد حاکم عرب شهر قیام کردند که این بپاخیزی آنان بعدا به دست سربازان اعزامی «سعد بن ابی وقّاص» سرکوب شد. در آن زمان هنوز یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی ایران زنده بود و در شمال خاوری کشور (خراسان بزرگتر) مقاومت می کرد.
در همین سال مردم شمال غربی ایران (آذربایجان) نیز قیام کردند که آنان نیز به دست نیروهای «ولید عقبه» سرکوب شدند.
در این سال نیروهای عرب باز هم موفق به تصرف مازندران نشدند. سه سال بعد مازندرانی ها که بعداً بسیاری از آنان به هند مهاجرت کردند و پارسیان (زرتشتیان) هند اعقاب شان هستند حمله دیگر اعراب را درهم شکستند. مردم شمال ایران سال ها بعد خودشان داوطلبانه و به تدریج به اسلام گرویدند و پیرو مذهب شیعه شدند .

انگلستان مصمم به اشغال نظامی
طبق اسنادی که در دهه ۱۹۷۰ انتشار یافت، سفیر وقت ایران در مسکو سوم مرداد ۱۳۲۰ درباره اولتیماتوم مورخ ۲۸ تیرماه این سال دو دولت انگلستان و شوروی به دولت ایران یک گزارش شفاهی توسط پیکی ویژه به تهران فرستاده و در آن خبر داده بود که دولت شوروی که به دلیل پیشروی سریع آلمان در خاک آن کشور به دولت انگلستان احساس نیاز می کند به خواست این دولت، اولتیماتوم مشترک را امضاء کرده و اولتیماتوم اخراج آلمانی ها از ایران یک بهانه است؛ انگلستان می خواهد به ایران لشکر بکشد و از شوروی خواسته است که کمک کند زیرا که گمان می کند که میان سران ایران و آلمان قول و قرار هایی برای تصرف مشترک خاورمیانه گذارده شده است.

دستور سرّی چرچیل درباره حمله نظامی به ایران
۲۵ جولای ۱۹۴۱( ۱۳۲۰) چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان با ارسال یک تلگرام سرّی به ژنرال «آرچیبالد ویول» فرمانده نیروهای انگلیسی در هند به وی اطلاع داد که حمله نظامی به ایران قطعی است و واحدهای لشکر ۹ هندوستان باید تا ۱۰ روز دیگر به بصره برسند. به کشتی های حامل آنان دستور دهید که با آخرین سرعت حرکت کنند. ما باید برای خنثی ساختن ناوگان ایران روشی در پیش گیریم که برایمان گران تمام نشود؛ نگرانی من از کشتی های توپدار ایران از همان زمانی است که برخلاف سیاست ما، موسولینی به ایجاد این ناوگان برای ایران کمک کرد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ