آسمان هفته
 

در این شب‌ها می‌توانیم یکی از اجرام جالب و دیدنی آسمان را که یک خوشه
ستاره‌ای است، مشاهده کنیم. این خوشه ستاره ای، خوشه کندوی عسل یا ۴۴Mنام دارد. خوشه کندوی عسل یکی از نزدیک ترین خوشه‌های باز به شمار می‌رود که می‌توان آن را در صورت فلکی سرطان یا خرچنگ با چشم غیر مسلح مشاهده کرد. البته برای دیدن این خوشه عریض باید آسمان تاریک باشد که به صورت یک لکه بیضی به اندازه دو برابر قرص ماه کامل دیده می‌شود. حال اگر با یک دوربین دوچشمی‌یا تلسکوپ معمولی به این خوشه نگاه کنیم، می‌توانیم ستارگان تشکیل دهنده آن را مانند زنبورهایی که به دور یک کندو گردهم آمده اند ببینیم. این خوشه شامل بیش از ۴۰۰ ستاره است که به طور گسترده پراکنده شده اند در حالی که با یک تلسکوپ کوچک می‌توان حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ ستاره را در آن تشخیص داد. اگر دو طرف این خوشه را نگاه کنیم به دو ستاره درخشان برمی‌خوریم که «حمارین» یا «الاغ شمالی» و «الاغ جنوبی» نام دارند. بنابر اسطوره‌های قدیمی‌از آن جایی که این دو الاغ در حال خوردن علف در آخور هستند، خوشه ستاره ای ۴۴Mرا «آخور» نیز می‌نامیدند. ستارگان خوشه ستاره ای کندو در فاصله ۵۲۰ سال نوری قرار دارند.
یک خوشه ستاره ای دیگر در صورت فلکی خرچنگ دیده می‌شود که در فاصله ۲ درجه غربی ستاره آلفا خرچنگ قرار دارد و خوشه ۶۷M نامیده می‌شود. این خوشه شامل صدها ستاره کم فروغ با قدر کم تر از ۱۰ است که با دوربین دوچشمی‌فقط به صورت لکه ای از نقاط متراکم دیده می‌شود. حال اگر از یک تلسکوپ کوچک برای دیدن آن استفاده کنیم می‌توان حدود ۶۰ ستاره را تشخیص داد.
همچنین ستاره نسرواقع در صورت فلکی شلیاق را می‌توانیم مشاهده کنیم در حالی که از افق شمال شرقی کم کم در حال طلوع کردن است ولی در مقابل ستاره عیوق در صورت فلکی «ارابه ران» در حال غروب در افق شمال غربی است.
صورت فلکی «جاثی» نیز از افق شرقی طلوع می‌کند. در طرف شرق صورت فلکی دب اصغر می‌توان صورت فلکی «اژدها» را یافت در حالی که دم این اژدها در بین دو خرس کوچک و بزرگ (دب اصغر و دب اکبر) قرار دارد.
ساعاتی قبل از نیمه شب می‌توان صورت فلکی سنبله را در جنوب آسمان مشاهده کرد. این صورت فلکی به شکل یک دوشیزه تصور می‌شود که یک خوشه گندم در دست دارد. درخشان ترین ستاره این صورت فلکی «سماک اعزل» نامیده می‌شود که ستاره ای به رنگ آبی سفید است.
ستاره درخشان «سماک اعزل» پس از غروب در آسمان دیده می‌شود، در حالی که ستاره سماک رامح طلوع می‌کند.

code

نسخه مناسب چاپ