مهار آفت «مگس سفید» در تهران
سرویس سیاسی – اجتماعی: مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران از مهار و کاهش چشمگیر آفت سفید بالک در سال جاری خبر داد.
علی محمد مختاری با بیان این که از تابستان سال۹۳ کلان شهر تهران با ظهور حشره کوچکی به نام سفید بالک (fly white) روبرو شد که با حضور انبوه و ناخوانده خود نگرانی هایی را برای شهروندان ایجاد کرد، افزود: سفید بالک گونه جدیدی از جنس Aleuroclavaاست که هیچکدام از ۱۳۵ گونه شناخته شده آن تاکنون به عنوان ناقل بیماری ویروسی برای گیاهان شناخته نشده اند.
وی با تاکید بر این که سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران طی یک سال گذشته سیاست گذاری‌های کلانی را در این باره اعمال کرده است، گفت: بر پایه مدیریت کنترل تلفیقی آفات (IPM) اقدامات ویژه ای را برای کنترل منطقی این آفت انجام داده ایم که تاثیرات چشمگیری در کاهش جمعیت آن داشته است.
مختاری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات ویژه برای کنترل سفید بالک به مناطق ۲۲گانه شهرداری اظهار داشت: جمع آوری و معدوم کردن برگ‌های درختان آلوده، جلوگیری از استفاده از برگ های آلوده برای تولید خاک برگ و همچنین هرس درختان به فرمی که تبادل هوا در بین شاخه ها بیشتر شود از جمله این اقدامات بوده است. مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران فزود: نصب تله های زرد رنگ چسبنده به دلیل نقطه ضعف دید حشرات در محدوده طیف رنگی
(۶۵۰ – ۳۰۰ نانومتر) موجب جذب بسیاری از حشرات پروازی آفت شده است. همچنین اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه های گروهی، توزیع بروشور و نصب بنرها و ارسال پیامک های آموزشی ، کمک زیادی به کاهش این آفت کرده است. وی با بیان این که اکنون و با انجام اقدامات یاد شده، جمعیت آفت نسبت به مدت مشابه آن در سال های گذشته کاهش چشمگیری را نشان می دهد، افزود:پارسال با آغاز گرمای هوا به طور مرتب پیام های مردمی درباره مزاحمت این آفت برای شهروندان را داشتیم، اما امسال حتی یک پیام در این باره در فضای سبز شهری از طریق سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ ثبت نشده است که امیدواریم با ادامه این فعالیت ها مهمانان ناخوانده سال های اخیر به طور کامل از شهر تهران دور شوند.

نسخه مناسب چاپ