امروز در تاریخ
اشکانیان خزرها را پراکنده اروپا کردند
جولای سال ۱۹۹ میلادی و طبق نوشته برخی از مورخان و برپایه تطبیق تقویم ها؛ ۲۶ جولای، بلاش چهارم شاه اشکانی ایران اقوام مهاجر خزر را که ازشمال شرقی آسیای میانه به سوی غرب به حرکت در آمده و دسته ای از آنها وارد برخی از مناطق ساحلی دریای مازندران (درقفقاز) شده و درحال دست اندازی بیشتری بودند به آن سوی دربند عقب راند. بلاش با این که در معرض حمله نیروهای «سه وروس» امپراتور روم بود که وارد ساحل شرقی مدیترانه شده و قلمرو ایران را تهدید می کردند، به بیرون راندن خزرها اولویت داد و با ارسال یک پیام صلحجویانه به «سه وروس»، ارتش ایران را مامور بیرون راندن خزرها کرد و موفق شد. «خزر» در لغت به معنای «آواره و سرگردان» است. مهاجرت این قبایل ترکیک به سوی غرب، پیش از مهاجرت هونها، آوارها و بلغارها صورت گرفته بود.

شکست سخت ارتش روم از ایران
۲۶ جولای سال ۲۹۷ میلادی ارتش ایران در نقطه ای نه چندان دور از رود فرات، میان حرّان  (جنوب غربی ترکیه) و الرقه (شمال مرکزی سوریه و شرق حلب) ارتش روم به فرماندهی گالریوس داماد دیوکلتیانوس امپراتور روم را شکستی سخت داد.
گالریوس که پس از این شکست به آنتیوک عقب نشینی کرده بود مورد تحقیر شدید دیوکلتیانوس قرار گرفت.

محاکمه مدیرکل آلمانی بانک ملی ایران به اتهام گزارش خلاف واقع!
محاکمه دکتر «لیند بلات» مدیرکل آلمانی بانک ملی ایران که با جعل ترازنامه و حساب های سود و زیان مرتکب گزارش خلاف واقع و اختلاس شده بود از ۲۵ جولای سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸ خورشیدی) در دادگستری تهران آغاز شد .
وی و ۲۵ آلمانی دیگر در سال ۱۳۰۷ (سال پیش از محاکمه) برای اداره امور بانک ملی ایران که به موجب قانون سال ۱۳۰۶ استخدام شده بودند .

تهران و ۴۹۰خودرو شخصی!
چهارم مرداد سال ۱۳۰۷ (در این روز و دو ماه و یازده روز پس از اجباری شدن شماره گذاری وسائط نقلیه) اعلام شد که تهران دارای ۱۵۸۹ خودرو است که تنها ۴۹۰ دستگاه آن شخصی است. بقیه وسایل نقلیه تهران عبارت بودند از گاری و درشکه. ایران از ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۰۷ دارای آیین نامه رانندگی شده است.
   www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ