لایحه مدیریت شهری در دولت بررسی می‌شود
سرویس سیاسی – اجتماعی: معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورگفت: کار بررسی لایحه مدیریت شهری در کارگروه‌های تخصصی شش گانه کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت به اتمام رسید و این لایحه بزودی در کمیته فرعی این کمیسیون بررسی می‌شود.

علی نوذرپور درباره سیر مراحل بررسی این لایحه افزود: لایحه مدیریت شهری شامل ۲۹۳ ماده و شامل وظایف مختلف شهرداری‌ها ازجمله شهرسازی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی و هنری، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و خدمات شهری و موضوعات مالی و اقتصادی شهر بود که در راستای تحقق ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ‌در سال ۹۳ با امضای وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم دولت شد و دولت آن را برای بررسی به کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ارجاع داد. وی گفت: اگر قرار بود این لایحه به طور عادی در کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت بررسی شود، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌داد. به همین دلیل بررسی لایحه از خرداد ۹۴ با تشکیل شش کارگروه تخصصی شامل کارگروه‌های ساختار و تشکیلات، شهرسازی و معماری‌، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و خدمات شهری‌، فرهنگی و اجتماعی و منابع مالی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. نوذرپور افزود: جلسات این کارگروه‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عضو از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌… و شورای عالی استان‌ها و شورا و شهرداری تهران تشکیل شد.

نسخه مناسب چاپ