تحصن بحرینی‌ها مقابل منزل «آیت الله عیسی قاسم»
 

تجمع اعتراضی مردم بحرین به سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه این کشور همچنان ادامه دارد. در این راستا، گروهی از علمای دینی بحرین، تجمعی را برای همبستگی با آیت الله شیخ عیسی قاسم و اعتراض به سلب تابعیت وی برگزار کردند.تجمع کنندگان بر لزوم لغو سلب تابعیت این روحانی مبارز بحرینی در راستای تضمین امنیت و ثبات کشور تاکید و این سلب تابعیت را اقدامی‌ظالمانه توصیف کردند.آنها همچنین با اعلام همبستگی با آیت الله شیخ عیسی قاسم ، خواهان رفع محاصره شدید منطقه الدراز شدند که نیروهای امنیتی از یک ماه پیش آن را اعمال کرده اند.

نسخه مناسب چاپ