تبسم و تفکر
رضا جنگی
 

*متولد ۱۳۶۰ـ مشهد
*فعالیت در زمینه تصویرسازی ، کاریکاتور و عکس با نشریات و روزنامه های استانی و سراسری
*برگزاری چندین نمایشگاه گروهی در مشهد
*دارای آثار راه یافته و چاپ شده در کتاب ها و نمایشگاه های بین المللی نظیر ساتیریکون ،جاکوبر، ملانصرالدین و…
*دریافت لوح تقدیر از جشنواره Googlmچین

code

نسخه مناسب چاپ