حماس: عربستان، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را متوقف کند
سرویس خارجی: اعضای جنبش حماس با انتقاد از سفر یک هیات سعودی به فلسطین اشغالی، ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار توقف عادی سازی روابط عربستان با این رژیم شدند.

اعضای این جنبش همچنین اعلام کردند، این گونه رویکرد‌های عربستان، رژیم صهیونیستی را برای ارتکاب جنایات در حق مردم فلسطین و ساخت شهرک‌ها تشویق خواهد کرد .در همین رابطه،«خالد البطش» از اعضای ارشد جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد، سفر هیأت عربستانی به فلسطین اشغالی به ضرر آرمان فلسطین است و پوششی برای شهرک‌سازی و یهودی‌سازی بیشتر قدس است. وی در ادامه از مقامات عربستانی خواست به اینگونه اقدامات پایان دهند.

از سوی دیگر، «یحیی موسی» عضو پارلمان فلسطین، از عربستان سعودی خواست هرگونه روند عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس را کنار بگذارد.از طرفی، «باسم نعیم» از دیگر اعضای جنبش حماس نیز گفت: سفر انور عشقی به فلسطین اشغالی غیر موجه و مردود است و این اقدام عربستان عادی‌سازی مجانی به حساب ملت فلسطین و به نفع مسئله عربستان سعودی است.

نسخه مناسب چاپ