افتتاح تابلو ETFفرابورس ایران
با حضور رئیس سازمان بورس و مدیران ارشد بازار سرمایه کشور، معاملات نخستین صندوق قابل معامله روی تابلوی اختصاصی ETF راه‌اندازی شد.

دیروز همزمان با برگزاری مراسم چهارمین سالگرد تأسیس فرابورس ایران، تابلوی ETF(صندوقهای قابل معامله بورسی) در محل سالن همایش‌های سپرده‌گذاری مرکزی ایران، به راه افتاد.

بنابراین گزارش، بازار سرمایه ، شاهد راه اندازی تابلوی معاملاتی دیگری بود که مختص به معاملات ETFاست.

در مراسم افتتاح این تابلو که در سالن کنفرانس شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار ‌شد، رئیس سازمان بورس و مدیران ارشد بازار سرمایه حضور داشتند. معاملات ثانویه صندوق قابل معامله آسام به عنوان نخستین صندوق قابل معامله در این تابلوی جدید انجام شد.

نسخه مناسب چاپ