وزارت بهداشت :هزینه ها و درآمدهای بیمارستانی با هم تناسب ندارند
معاون درمان وزارت بهداشت، تاکید کرد: تعرفه حق العلاج نیز با قیمت تمام شده فاصله دارد اما رشد ۱۲۰درصدی تعرفه های خدمات پزشکی اتفاق مثبتی در اداره بیمارستان ها بود.

به گزارش مهر، دکتر محمد آقاجانی یکی از مشکلات فیزیکی بیمارستان ها را کمبود جدی تخت بیمارستانی دانست و گفت: در حال حاضر متوسط شاخص تعداد تخت بیمارستانی در کشور به ازای هر هزار نفر، ۶ر۱است و برخی افراد عنوان می کنند که چرا بر روی توسعه بیمارستان ها تاکید داریم اما اگر این شاخص را با متوسط جهانی، کشورهای توسعه یافته و کشورهای منطقه مقایسه کنیم، ایران یکی از پایین ترین شاخص ها را دارد و در همسایگی ما، کشور ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه با ایران، ۷ر۲تخت به ازای هر هزار نفر دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۶۷درصد بیمارستان های کشور( ۵۸هزار تخت) فرسوده هستند و ۱۶هزار تخت نیز قدمت بالای ۵۰سال دارند که برای حل این مشکل از دو سال پیش در قالب طرح تحول سلامت تصمیم به نوسازی بیمارستان های و ارتقای کیفیت هتلینگ گرفتیم که خوشبختانه در حال حاضر دو میلیون و ۱۰۰هزار متر مربع بازسازی بیمارستان ها انجام شده و علاوه بر این ۳۹هزار تخت نوسازی شدند و ۲۷هزار قلم تجهیزات پزشکی سنگین و متوسط نیز در بیمارستان ها تامین شده است.

آقاجانی از عدم تناسب بین هزینه ها و تعرفه ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات مدیریتی بیمارستان ها یاد کرد و افزود: وجود تعرفه های پزشکی برای بازار سلامت و ایجاد دسترسی جامعه به خدمات پزشکی یک ضرورت است اما اگر تعرفه ها واقعی و متناسب با هزینه ها نباشد مشکلاتی را ایجاد می کند.

آقاجانی با اشاره به عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های مدیر بیمارستان ها در بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی دیگر از مشکلات مدیریتی بیمارستان ها، تاکید کرد: یک مدیر در بیمارستان های دولتی در امور اداری، مالی، جذب نیروی انسانی، عقد قراردادها، واگذاری، خرید، فروش و توسعه اختیارات محدودی دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: سومین مشکل مدیریتی بیمارستان ها به علم مدیریت و علوم بالینی پزشکی بیمارستان ها مربوط است و علوم پزشکی به سرعت در حال رشد است و برای اداره بیمارستان هایی که به طور مداوم تکنولوژی های تشخیصی درمانی و دارویی به آن وارد می شود نمی توان بر روش های سنتی اداره بیمارستان ها تکیه کرد و نیاز به یک تحول اساسی داریم.

نسخه مناسب چاپ