آمار بیسوادی در کشور نگران‌کننده است
بجنورد ـ خبرنگار اطلاعات: معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: وجود بیش از ۹ میلیون بیسواد مطلق در کشور مشکل بزرگی است.علی باقرزادة فاروجی در حاشیه جشنواره تقدیر از دستگاه‌های برتر مشارکت‌‌کننده در امر سوادآموزی خراسان شمالی افزود: در کشور ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بیسواد مطلق و ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در حد ابتدایی وجود دارد و این نگران‌کننده است.وی گفت: همچنین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار باسواد در حد تحصیلات راهنمایی و ۱۳ میلیون نفر در حد دیپلم و ۵ر۶ میلیون دارای مدرک دانشگاهی نسبت به جمعیت ۷۵ میلیون نفری رقم بالایی نیست.

وی از نبود اطلاعات اسمی افراد به عنوان یکی از مشکلات شناسایی بیسوادان یاد کرد وگفت: ۵۰ درصد افرادی که در سرشماری سال ۸۵ اظهار بیسوادی کرده‌اند در سال ۹۰ در این گروه جای نگرفته‌اند. در حالی که ۵۰ درصد اطلاعات جدید ثبت شده‌اند.

وی با بیان این که، بیسوادی با سه ویژگی آسیب‌دیده، آسیب‌پذیر و آسیب‌رسان در ادبیات دنیا شناخه می‌شود یادآوری کرد. بر همین اساس باید با توجه و برنامه‌ریزی، آثار و پیامدهای بیسوادی را شناسایی کرد. او با اعلام این که، بین بزهکاری و بیسوادی رابطه مستقیمی وجود دارد افزود: عمده‌ترین افرادی که مرتکب قتل و غارت و جرم می‌شوند بیسواد یا کم سواد هستند و طبق آمار اعلام شده ۷۰ درصد معتادان کشور از خانواده‌هایی هستند که معضل بیسوادی دارند.

نسخه مناسب چاپ