معرفی مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
بابلسر ـ خبرنگار اطلاعات: در حکمی از سوی دکتر سید خلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران، مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث این دانشگاه معرفی شد.در این حکم، دکتر محمد شریفی عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث این دانشگاه منصوب شد.‏

نسخه مناسب چاپ