توزیع کارت خرید اعتباری عام ۱۰تا ۱۰ میلیون تومانی
چگونگی ارائه کارت اعتباری خرید کالا در سه سقف‌ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان تشریح شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای توسعه کارت خرید اعتباری عام گفت: در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی، طرح کارت خرید اعتباری عام در سه سقف‌ ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان در شبکه بانکی اجرا خواهد شد.

سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی در گفتگو با فارس با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اجرایی شدن طرح کارت اعتباری عام، افزود: در این طرح که همه مشتریان بانک‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند، کارت اعتباری در سه سقف‌ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان به متقاضیان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد به تأیید کمیسیون نظارتی بانک مرکزی رسیده و در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی به مرحله اجرا درمی‌آ‌ید.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی نرخ سود کارت اعتباری عام را معادل سود عقود مبادله‌ای عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به دنبال توسعه تسهیلات بانکی خرد در قالب کارت اعتباری است و در این زمینه با برخی بانک‌ها مذاکرات اولیه انجام شده است و آنها از اجرای این طرح استقبال کرده‌اند. وی تصریح کرد: در طرح کارت اعتباری عام، دیگر از منابع بانک مرکزی برای پرداخت اعتبار استفاده نمی‌شود، بلکه بانک‌ها منابع خود را در این قالب تخصیص می‌دهند. میرمحمدصادقی در پاسخ به این سؤال که شرایط دریافت کارت اعتباری عام چیست، گفت: شرایط دریافت این کارت‌ها پس از موافقت رئیس کل بانک مرکزی با اجرای آن مشخص خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ