امروز در تاریخ
۱۰۰ هزار تومان جایزه برای آوردن سر محمدعلی شاه قاجار
مجلس شورای ملی درجلسه هشتم امرداد ۱۲۹۰ خود (۲۹ جولای ۱۹۱۱) برای فرد  یا افرادی که محمدعلی شاه مخلوع را دستگیر  یا سرش را بیاورند یکصد هزار تومان (پول آن زمان) جایزه نقدی تعیین کرد.
محمدعلی شاه قاجار که برکنار و تبعید شده بود برای پس گرفتن سلطنت با هزاران مرد مسلح از طریق ترکستان روسیه و با کمک این دولت به ایران بازگشته بود.
محمدعلی شاه که در سال ۱۸۷۲ به دنیا آمده بود پس از ۵۳ سال عمر، بسال ۱۹۲۵ در تبعید درگذشت. سلطنت او که پس از مرگ پدرش، مظفرالدین شاه در سال ۱۹۰۷ آغاز شده بود در سال ۱۹۰۹ و پس از تصرف تهران به دست مشروطه طلبان پایان یافت.
سلاطین قاجار از ایلی مغول تبار به همین نام برخاسته بودند. در زمان این دودمان بود که ایران رو به زوال گذاشت و کوچک شد.

ساختمان پستخانه تهران و اهمیت دولتی بودن آن
پستخانه ایران به نام «پستخانه جلیله» از هفتم امرداد ۱۳۱۳ در ساختمان تازه خود [خیابان سپه سابق ـ سه راه خیّام) که پنجم امرداد گشایش یافته بود به کار روزمره پرداخت. کار ساختن این عمارت با هزینه پانصدهزار تومان شش سال طول کشید. ایران نخستین کشور جهان است که پستخانه دایرکرده است.
سابقه تاسیس پستخانه درایران به زمان داریوش (چهارم جولای سال ۴۸۹ پیش از میلاد) باز می گردد که پستخانه آمریکا شعار ۲۵۰۰ ساله آن را بر سردر خود نصب کرده است.

بهانه جویی و هموارساختن زمینه برای تعرض به ایران
هفتم امرداد ۱۳۲۰ دولت وقت ایران به اخطاریه ۱۳ روز پیش انگلستان و شوروی که اتباع آلمان را که در خاک ایران بر ضد آن دو کشور فعالیت دارند اخراج کند پاسخ داد و اعلام داشت که اتباع خارجی در ایران زیر کنترل مقامات دولتی هستند و جای نگرانی نباید وجود داشته باشد. اخطار دو دولت در حقیقت بهانه جویی برای تصرف ایران بود.
دولت انگلستان قبلا به طور محرمانه به ژنرال «ویول» در هند دستور داده بود که برای حمله نظامی به ایران به عراق نیرو بفرستد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ