پرداخت ۸۰میلیون ریال اعتبار برای رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۶ سال
یزد ـ خبرنگار اطلاعات: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردکان از پرداخت ۸۰ میلیون ریال با هدف کمک به رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۶ سال خبر داد.

یدالله مروتی رویکرد دیگر حمایتی این نهاد را ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مددجویان زیر پوشش دانست و افزود: این کودکان از طریق مراکز بهداشتی و درمانی شناسایی و به کمیته امداد معرفی و بسته‌های غذایی به آنان داده می‌شود.

نسخه مناسب چاپ