۳۰۱ شهر کشور دچار تنش آبی هستند
مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه شرایط آبی بسیار سختی داریم و تلاش می‌شود تا کار به قطعی نکشد، گفت: ۳۰۱ شهر دچار تنش آبی (تولید و مصرف آب برابر است) شده اند.

به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز گفت: ۳۰۱ شهر در استان های فارس، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و بخش هایی از سیستان و بلوچستان با تنش آبی مواجه هستند و در اصفهان چون آورده آب و کاهش بارش در زاینده رود داریم، وضع مطلوب نیست و بستر رودخانه خشک است. وی اضافه کرد: تقریبا حدود ۳۰ درصد از آب سامانه بزرگ اصفهان و تعدادی از شهرهای استان یزد که از این سامانه تأمین آب می شوند را با از مدار خارج شدن چاه‌های فلمن از دست دادیم.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه شرایط بسیار سختی داریم و در حال مدیریت آب هستیم تا دچار قطعی آب نشویم، افزود: تعداد زیادی از مشترکان در این مناطق با کاهش فشار آب مواجه هستند در اصفهان و در کل کشور با رشد ۲ تا ۳ درصدی مشترکان مواجه ایم، اما از اول امسال ۲ دهم درصد رشد مصرف داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در استان فارس هم دچار مشکل جدی آب هستیم و اکثر شهرهای این استان مشکل کمبود آب دارند، افزود: در کرمان هم وضع همین گونه است و در یزد گرمای هوا شرایط را سخت کرده است.

جانباز ادامه داد: در یکی از روزهای هفته گذشته در تهران ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب توزیع کردیم، در حالی که در سال ۹۴ در همان روز مشابه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب آب توزیع شده که بخشی از این رشد مصرف به دلیل افزایش دما است.

وی از مشترکان درخواست کرد مانند سال های گذشته اندکی از مصرف آب خود را کاهش دهند تا دچار قطعی آب نشوند. وی تاکید کرد: استانداردهای کولر آبی مورد استفاده مشترکان مربوط به ۴۰ سال پیش است و به همین دلیل طرحی با انجمن کولرسازان کشور تهیه شده تا مصرف آب را کاهش دهیم.

نسخه مناسب چاپ