امروز در تاریخ
لشکرکشی نادرشاه به بین النهرین
دوم آگوست ۱۷۴۳(۱۱ امردادماه)، نادرشاه رئیس انتخابی کشور ایران در جریان جنگ با عثمانی در بین النهرین ،دستور حمله به کرکوک کُردنشین و آزادکردن آن از دست دولت استانبول را صادر کرد و دو روز بعد توپخانه ارتش ایران مواضع نظامیان آن دولت (عَساکر عثمانی) در کرکوک را گلوله باران کرد. در طول این جنگ ها، نادر در همین سال بغداد و بصره را هم متصرف شد. مردم سلیمانیه مرکب از کُرد و تُرکمان همچنان به ایران وفادار بودند.دولت عثمانی اواخر کار صفویه که دولت اصفهان عمدتا بر اثر فساد اداری ناشی از افتادن امور دربار شاهان این دودمان به دست گُرجیان و انتصابات نادرست، رو به ضعف نهاده بود با اخراج حُکّام وابسته به ایران در بین النهرین، بسیاری از مناطق عراق امروز را متصرف شده بود و لشکرکشی نادرشاه به آن منطقه برای پس گرفتن آن اراضی و شهرها بود.

محاکمه علی منصور
محاکمه علی منصور (میرزا علی خان منصورالملک) وزیر پیشین راه (طرُق و شوارع) به اتهام گرفتن رشوه از کمپانی کامپساکس (سازنده راه آهن) در آن سمت و … و نیز چند مورد سوء استفاده از مقام از ۱۱ مرداد ۱۳۱۵ در دیوان عالی کشور به ریاست هدایت (دوست قدیمی او) آغاز شد. قضات محاکمه کننده، ۱۲ شهریور آن سال علی منصور را به بهانه نبودن دلیل کافی در پرونده تبرئه کردند. وی ۲۷ دیماه ۱۳۱۴ برکنار و توسط پلیس بازداشت شده بود که محسن صدر (صدرالاشراف) وزیر دادگستری وقت قانونی به تصویب مجلس رسانید که محاکمه وزیران باید در دیوان عالی کشور انجام شود نه دادگاههای عمومی و برغم اینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود، پرونده منصور به دیوان عالی ارسال شد و …. رضاشاه از این بابت خشمگین شد، هدایت را برکنار و صدر را مجبور به کناره گیری کرد و منصور ۳ سال خانه نشین بود.

نویسنده ناله ها و جدایی ها
جیمز بالدوین نویسنده سیاهپوست آمریکایی دوم آگوست ۱۹۲۳ به دنیا آمد و اول دسامبر ۱۹۸۷ در فرانسه از سرطان معده فوت شد. او یک داستان نویس ماهر و با احساس و یک مقاله نگار و منتقد بزرگ بود که در طول عمر نویسندگی خود همیشه درباره تبعیض به خاطر رنگ پوست و جدایی انسان ها از هم نوشته و بلندگوی ناله های قربانیان تبعیض شده بود. داستان ها، مقاله ها و فیلمنامه های بالدوین کمک بزرگی به جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا کرد تا این که قانون مربوط تصویب شد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ